“Atsimink – kiekviena mintis, kiekvienas jausmas ir veiksmas kyla iš tos sąmonės, kurioje esi. Kai keičiasi tavo sąmonė, keičiasi mintys ir požiūris į pasaulį.”

Sąmonės žemėlapis

spiral evolution

Šis žemėlapis yra vienas galingiausių įrankių dirbantiems su savimi žmonėmis. Tai klasikinės žmogaus evoliucijos „pakopos“, atspindinčios žmogaus požiūrį  į Dievą, į save ir į tiesą,  atskleidžiant žmogaus dvasios evoliucijos procesą nuo pačios žemiausios jos išraiškos (gėdos) iki pačios aukščiausios (nušvitimo).

Pirma, turint šį žemėlapį mes galime pamatyti kokioje augimo stadijoje esame. Nors  daugelis mūsų kasdien bando gyventi sąmoningai, tačiau neturėdami atspirties taško kur esame, mes tiesiog klampinėjame tamsoje.  Turėdami  žemėlapį mes galime nustatyti esamą stadiją. Kai mes galime tai įsivardinti, galime imtis reikalingų veiksmų kur norėtume judėti toliau.

Antra, šis žemėlapis mums atskleidžia kokie sąmoningumo  lygiai yra pasiekiami, suteikdamas šiokius tokius rėmus sąmoningam gyvenimui. Nežinodami aukščiausios sąmoningumo stadijos, kurią galime pasiekti, mes judame gerokai lėčiau ir nerealizuojame savo potencialo. Aiškiau suvokdami galimus sąmoningumo  lygius galime augti žymiai greičiau.

Galime aišku diskutuoti ar Hawkinso  idėjos yra išsamios ar tikslios, bet šis žemėlapis pradžioje mums suteikia labai gerą atskaitos tašką.

„Apmąstę šį žemėlapį, dažnas pajunta didelę atjautą gyvybei, visoms jos formoms ir išraiškoms. Žemėlapis aiškiai parodo, kad į sąmonės viršūnes galima pakilti net iš visai žemos padėties, tad visai beviltiškų situacijų nebūna, tiesiog kai kurias jų mes taip vadiname, tačiau tai tik mūsų požiūris.“

Ką reiškia būti sąmoningu

Būti sąmoningu reiškia daugiau nei būti fiziškai pabudusiu. Tai daugiau nei tiesiog žinoti.  „Žinoti“ paprastai apima mentalinį lygį, o sąmoningumas yra tokia žinojimo stadija, kuri apima visus mentalinius, emocinius ir dvasinius mūsų aspektus.

Būti sąmoningumu reiškia suvokti savo mintis, emocijas, savo egzistenciją, pojūčius ir aplinką.

Sąmoningumo lygis, kuriame  mes operuojame yra tarsi linzės per kurias žvelgiame į realybę. Suvokimai, įsitikinimas, mąstysena ir vertybės, kurių  mes laikomės yra esamo sąmoningumo rezultatas.

Kai mūsų mes patiriame sąmonės poslinkį neeilinio išgyvenimo, įžvalgos ar patirties metu – mes iš tikrųjų ištrūkstame  iš senosios sąmonės ir su ja susijusios senų įsitikinimų ir požiūrių sistemos. Karlos Kastanedos knygose tai buvo vadinama “surinkimo taško perstūmimu”.

Tai tas pats kaip keisti senus lęšius, kuriais stebėjome realybę, į naujus.

Kodėl reikia kelti sąmoningumo lygį?

Kaip minėjome anksčiau, sąmoningumas yra tarsi lęšis, objektyvas per kurį stebime realybę. Būti skirtinguose sąmonės lygiuose,  reiškia žiūrėti į pasaulį naudojantis  skirtingais objektyvais.

Jūsų mintys, jausmai, įsitikinimai, vertybės ir veiksmai atspindi tą jūsų sąmoningumo lygį, kuriame tuo momentu vibruojate. Nors objektai, kuriuos stebite išlieka tie patys, tačiau esamas sąmonės lygmuo įtakoja visas jūsų mintis, jausmus ir veiksmus, todėl mes taip ir skiriamės.

SKAITYTI PLAČIAU: Senoji žynė apie Gimties virsmą ir Dubultą (dvigubas) gimimą senovės lietuvių Tikėjime

Galime tai sulyginti su trumparegyste. Jeigu jūs esate pačioje žemiausioje jos stadijoje, jūs nieko negalite matyti aplinkui ir turite gerokai  iškreiptą savęs ir pasaulio vaizdą.  Kiek geresnėje jos stadijoje, vizualinis rūkas  kiek tai išsisklaido ir jums tampa aiškesnis jūsų, pasaulio ir jūsų vietos pasaulyje vaizdas.  Jūsų vizija įgyja kontūrus ir yra tikslesnė. Kuo aukščiau kilsite, tuo aiškesnė pasaulio, kuris jus  supa vizija.

Visus pokyčius sukelia jūsų sąmonės pokyčiai:  realybėje pasaulyje nelabai kas ir pasikeitė. Kelti savo sąmoningumą reiškia turėti aiškesnį realybės vaizdą. Tai jums leis kurti ir patirti laimingą, pilnakraujį  ir visapusiškai gausų gyvenimą.

Sąmonės žemėlapis

Sąmonės žemėlapis buvo sukurtas remiantis kineziologiniais, raumenų tyrimais ir testais. Jeigu jums įdomios techninės detalės, apie tai plačiau rašoma Hawkins knygoje – tam skirti 2 skyriai, aiškinantys testų metodologiją ir rezultatų interpretavimą.

Iš šio testo, sąmonės/energijos lygis buvo kalibruojamas nuo 0 iki aukščiausio pabaigos – 1000 taškų. Šioje skalėje yra viso 17 skirtingų sąmonės lygių, kurie pažymėti skirtingose skalės taškuose.

Perėjimas nuo 0 iki 1000 balų žymi savosios pasaulėžiūros pokytį iš baimės pagrįstos sąmonės iki meile grindžiamos sąmonės.

Žemiau jūs galite matyti žemėlapį, kuriame reziumuoti visi 17 sąmonės lygių.

17 sąmonės lygių

Sąmonės žemelapis ziniu karta 2015 jpg

Ši lentelė beveik sutampa su klasikine čakrų sistema. 600 lygis atitinka karūninę čakrą, 525 – trečiosios akies čakrą, 505 lygmuo – širdies čakrą, 350 lygmuo – gerklės čakrą, 275 lygmuo – saulės rezginio ir kryžkaulio čakras, 200 lygmuo – šakninę čakrą (kalibruota 2010 metais). Drąsa (200) ir Priėmimas (350) – svarbiausios individo budimo (transformacijos) fazės. Šaltinis: David R. Hawkins Power vs. Force

Kiekvieno lygmens apibūdinimas

Žemiau yra pateikta visų lygių apibūdinimas, pradedant nuo žemiausio lygmens. Kai skaitysite, stebėkite, kuris lygis jums labiausiai rezonuoja.

1) Energijos lygmuo Gėda (20)

Šis lygmuo – pavojingai arti mirties. Esantis šiame lygmenyje jaučiasi pažemintas, turi žemą savivertę, yra paranojikas. Įprastinė išraiška, kuris vibruoja šiame lygyje, tarsi jis/ji būtų „pametęs veidą“, nori būti nematomu, jaučiasi beverčiu. Kai kurie individai veikiami gėdos reakcijos tampa itin nelanksčiais ir /arba neurotiškais perfekcionistais.

“Mes visi puikiai žinome, kokį skausmą sukelia „sugadintas vardas“, pasitikėjimo praradimas ar jausmas, kad „esi niekas“. Tradicinis gėdos atributas yra ištrėmimas, o primityviose bendruomenėse, iš kurių mes visi esame kilę, ištrėmimas yra tolygus mirčiai.” David R. Hawkins Power vs. Force

Ilgą laiką vibruojant šiame dažnyje gali atvesti į sunaikinimą (savęs ar kitų), pavyzdžiui, savižudybę, čia kalibruoja serijiniai žudikai, prievartautojai, moraliniai ekstremistai, kurie vykdo „savo teisingumą“ kitiems. Gėda gali skatinti žiaurumą. Žmonių, kurių sąmonės lygmuo tarp 20-29, elgesys pavojingas. Jie gali virsti perfekcionistais, būti itin griežtais, užsispyrusiais ir netolerantiškais. Linkę į kaltinamojo pobūdžio haliucinacijas ir paranoją, keistus nusikaltimus.

Tokio žmogaus požiūris į gyvenimą yra kančia. Dievas yra niekinantis. 

2) Energijos lygmuo Kaltė (30)

Čia tvyro kaltės ir gailesčio jausmai. Naudojama sąmoningai arba nesąmoningai manipuliuojant, kad įteisinti tam tikras elgesio ar mąstysenos formas. Paprastai mūsų visuomenėje tai suplakama su viešomis bausmėmis, pirštais baksnojimo kultūra, religinėmis institucijomis, nustatančiomis kas yra „nuodėmė“ ir „išganymas“, vykdomos ritualinės žmogžudystės aukštesnių būtybių nuraminimui ir pan.

Kaltė provokuoja įniršį, o žudymas neretai yra jo išraiška. Skatinama kaltės jausmo, visuomenė piktdžiugiškai pritaria mirties bausmei.

Šiame lygyje kultivuojama destrukcija. Požiūris į gyvenimą yra blogis, smerkimas. Dievas yra pagiežingas. 

3) Energijos lygmuo Apatija (50)

Nevilties ir bejėgiškumo būsena. Kai kas čia yra labai skurstantis ir priklausomas nuo kitų pagalbos, pavyzdžiui, benamiai, vargšai, senstantys. Kadangi šis lygmuo jaučiasi „sunkus“ ir aplinkinių vertinamas kaip našta, daugelis žmonių vengia vibruojančių šiame lygyje. Pavyzdžiui, mes matome kaip vargšai ir nelaimingi yra atstumiami nuo visuomenės. Mes taip pat dažnai matome, kai seni žmonės yra atstumiami jų pačių palikuonių, kurie juos mato kaip naštą ir įsipareigojimą.

Dažnai visuomenei trūksta motyvacijos jiems padėti, nes jie tiesiog vertinami kaip išteklių eikvotojai.

Apatija yra vilties netekimo būsena. Šis lygis siejamas su savęs atsižadėjimu, kas reiškia su vieno galios perdavimą kitiems. Požiūris į gyvenimą – beviltiškas. Dievas yra smerkiantis.

“Tai Kalkutos gatvių lygmuo, kuriomis drįsta žengti tik tokie šventieji kaip Motina Teresė ir jos sekėjai.” 

4) Energijos lygmuo Sielvartas (75)

Čia vyrauja liūdesio, praradimo ir gailesčio emocijos. Daugelis žmonių vibruoja šiame dažnyje netekčių metų – mylimųjų, santykių, nuosavybės, darbo, pinigų ir t.t. Pasekmės – gedulas, gailestis, įsikibimas į tai kas įvyko ir pan. Sielvartas  gali peraugti į klinikinę depresiją ir netgi tapti mirties priežastimi. Sielvartaujantis pasaulį mato kaip liūdną ir nusiminusį. Požiūris į pasaulį yra tragiškas. Dievas yra žeminantis.

Sielvartas yra aukščiau nei apatijos lygmuo, nes šiame lygyje asmuo turi daugiau energijos, nepaisant netekties ir liūdesio.

“Todėl kai apatiškas pacientas pradeda verkti, mes žinome, kad jis sveiksta. O pradėjęs verkti, netrukus vėl pradės valgyti.”

5) Energijos lygmuo Baimė (100)

Energiją šiame lygyje galima apibūdinti kaip nerimąBaimė skatina nesibaigiantį veiklumą ir taip kontroliuoja didelę pasaulio dalį – tipinės baimės žaidimų situacijos būtų atmetimo baimė, nesėkmės baimė, nežinomybės baimė, iššūkių baimė, senatvės baimė, mirties baimė, praradimo baimė, nepažįstamųjų baimė. Šia emocija dažnai žaidžia rinkodaros specialistai ir politikai, siekiantys savo tikslų.

Baimė yra mėgiamas totalitarinių režimų ir tironiškų valdovų kontrolės įrankis. Valdomas baimės žmogus atsakomybę už savo gyvenimą perduoda išorės jėgoms.  

Baimių augimo galimybės yra tokios pat neribotos kaip ir žmogaus vaizduotė. Šiame lygyje, žmogui viskas neaišku ir baisu, įeinama į atsitraukimo būseną. Be to, baimė neleidžia žmogui augti.

SKAITYTI PLAČIAU: Kai valdymą perima reptilinės smegenys

Baimė veda į paranoją ir gali virsti manija. Santykių netekties baimė gimdo pavydą ir lemia nuolatinį aukštą streso lygį.  Baimės prislėgti žmonės be kitų pagalbos pasiekti aukštesnių lygių dažniausiai nesugeba. Todėl jie ieško stipresnių, įveikusių baimę, kad parodytų kelią iš šios vergovės.

Esantis šiame lygyje pasaulį matys bauginantį. Dievas yra baudžiantis.

6) Energijos lygmuo Noras (Troškimai) (125)

Norų lygmeny, troškimo emocija tampa dominuojančia. Žmonės siekia pinigų, statuso kaip galutinio geresnio gyvenimo tikslo, viengungiai ilgisi romantiškų santykių, tikėdami, kad santykiai juos užpildys, rinkodarininkai reklamose „instaliuoja“ norus į žmonių protus, žadėdami laimę vartojant tam tikras prekes, madų industrija manipuliuoja noru būti geidžiamu ir patraukliu ir taip toliau.

Priklausomybės, žalingi įpročiai yra norų pasekmė, maisto, pramogų, apsipirkimo, galios, įtakos, valdžios troškimas ir t.t. Žmogus pakliūna vergovės spąstus šiame lygyje, nes  troškimai – niekada nesibaigianti emocija, jie nepasotinami, kadangi jie yra nenutrūkstamai besitęsiantis energijos laukas. Užburtas norų ratas – vieną norą keičia kitas noras. Norai skatina kaupti ir gimdo godumą.

Gyvenimo požiūris – nuviliantis, nes niekada negausi visko ko nori. Norai yra aukščiau nei baimė, nes norai verčia stumtis į priekį ir imtis veiksmų, vietoje to, kad stovėti vietoje ar spraustis į kampą. Noras gali tarnauti kaip tramplynas į aukštesnius sąmonės lygius. Dievas yra neigiantis.

7) Energijos lygmuo Pyktis (150)

Šiame lygyje vyraujanti emocija – neapykanta. Pyktis išreiškia save kaip apmaudą, nusivylimą ar net kerštą. Nors pyktis gali tapti žmogžudysčių ar karo priežastimi, kaip energijos lygmuo, jis yra gerokai toliau nuo mirties, negu žemiau jo esantys lygiai. Pyktis skatina ir destruktyvų, ir konstruktyvų elgesį.

Kai žmonės išsivaduoja iš apatijos ir sielvarto, įveikia baimę, jie pradeda norėti. Noras, jeigu nepatenkintas, sukelia nusivylimą, o tai gimdo pyktį.  Tad pyktis gali tapti atspirties tašku ir tramplynu į laisvę.

Dažnos pykčio manifestacijos visuomenėje išraiška yra įvairių judėjimų aktyvistai (aplinkosaugos, gyvūnų teisės, trečiosios šalys, skurdo ištiktos vietovės), lygybės, socialiniai judėjimai.

“Geroji pykčio pusė yra ta, kad jo dėka prasidėjo išsilaisvinimo ir kiti svarbūs judėjimai visuomenėje; neigiama pusė ta, kad jis gali tapti pavojingu ir netgi tyčia žalojančiu. Iš pykčio dažnai gimsta neapykanta, o ši emocija neigiamai paveikia visas gyvenimo sferas.”

Šiame lygyje vyrauja agresija. O požiūris į gyvenimą – antagonostinis, kuriame vienas yra priešiškas ir nedraugiškas ir veikia proteste/sukilime prieš kitus. Dievas yra kerštingas.

8) Energijos lygmuo Išdidumas (Puikybė) (175)

“Priešingai negu žemesniuose laukuose, pasiekę šį lygmenį žmonės jaučiasi pozityviai. Išdidumas it balzamas malšina žemesniuose lygiuose patirtą skausmą.”

Hawkinsas išskiria panieką kaip dominuojantį išdidumo jausmą, kylantį iš pranašumo jausmo. Išdidumas mūsų visuomenėje yra skatinamas ir laikomas pozityviu, kaip pavyzdžiui, priklausymas tam tikrai grupei, institucijai, kompanijai, nacijai, religijai, rasei. Tačiau tai veda į dvilypą požiūrį, kuris veikia kaip nematoma, žmonės skirianti jėga.

Išdidumas skaldo žmones į grupes, žmonės gali vienas kitą žudyti dėl priklausymo tam tikrai tautybei, rasei, religijai. Čia kyla religiniai, etniniai, rasiniai karai. Čia gimė fašizmas (skirstymas į žmones ir nežmones).

SKAITYTI PLAČIAU: Velniop tą konkurenciją!

Asmeniniame lygyje žmogaus pasididžiavimas priklauso nuo turtų ar išorinių sąlygų, tačiau tai labai trapu, nes situacija ir aplinkybės bet kada gali pasikeisti.

Būdamas šiame lygyje ego išsipučia, vietoje to, kad matytų daiktus objektyviai. Arogancija ir neigimas – išdidumo pasekmė. Išpūstas ego labai pažeidžiamas. Išdidumas yra vis dar silpna būsena, nes gali greitai vėl patekti į gėdos zoną ir ši grėsmė kursto baimę.

Išdidumas blokuoja asmenybės augimą, nes neleidžia pastebėti savo trūkumų.

Gyvenimo požiūris – reikalaujantis. Dievas yra abejingas.

https://www.youtube.com/watch?v=3I70hVAEs-o

9) Energijos lygmuo Drąsa (200)

Čia pirmą sykį iš tikrųjų pasirodo Galia. Teigimas (patvirtinimas) yra esminė emocija. Tai skiriamasis Jėgos ir Galios taškas, kai žmogus pradeda kurti pokyčius naudodamas konstruktyvias galias, o ne naikinančias jėgas. Tai pirmasis pabudimo taškas kai žmogus pradeda busti iš „miegančio zombio“ būsenos. Iki šio taško pasaulis atrodė beviltiškas, tragiškas, gąsdinantis, reikalaujantis.

Žmonės esantys žemiau 200 ribos sau atrodė kaip aukos, priklausomos nuo gyvenimo malonės ir veikiamos išorinių pasaulio jėgų.

Drąsos lygyje pasaulis regimas kaip įdomus ir pilnas galimybių. Tai įgalinimo vieta. Ji pažymi aktyvaus augimo pradžią – jeigu egzistuoja  spraga – žmogus veiks, kad ją užpildyti. Tai gali būti ir naujų darbo įgūdžių mokymasis, švietimasis, asmeninio tobulėjimo siekimas. Požiūris į gyvenimą – viskas yra įmanoma, nes asmuo gali panaudoti jėgą tam, kad susitvarkyti su gyvenimo situacija. Žmonės esantis aukščiau 200 lygyje ir aukščiau suvokia, kad laimė ir gyvenimas yra jų viduje.

“Šiame taške esantys žmonės pasauliui grąžina tiek energijos kiek ir iš jo pasiima (žemesniuose lygmenyse individai ir ištisos populiacijos siurbia energiją iš visuomenės ir parazituoja jos sąskaita), todėl stiprėja jie patys ir stiprėja jų aplinka.”

Hawkins teigia, kad bendras žmonijos lygis daug amžių buvo sustojęs ties 190 ir tik per pastarąjį dešimtmetį jie pašoko ties 240. Dievas čia – leidžiantis.

10) Energijos lygmuo Neutralumas (250)

Vyraujanti emocija pasitikėjimas ir saugumas. Šiame lygyje žmonės nevertina, yra objektyvūs ir gali matyti visa kaip yra. Jie nėra prisirišę prie nuosavybės, situacijų, rezultatų ir gali atlaikyti gyvenimo netikėtumus. Jeigu jie kažko negali gauti, jie vienodai patenkinti gaudami ir kažką kitą.

Tai NĖRA tas pats kaip apatija – neutralumo jėga ateina iš pozityvios erdvės, kurioje asmuo atpažįsta savo vidines galias ir galimybes, nejaučia noro kažkam kažką įrodyti; apatija kyla iš savęs ir pasaulio atstūmimo, kas sukelia nualinimo ir abejingumo pasauliui jausmą.

Būti neutraliu reiškia neprisirišti prie situacijos ir savo veiklos rezultatų. Keičiasi žodžio “sėkmė” suvokimas. Su tokias žmonėmis lengva, jie nekonkuruoja ir nekonfliktuoja, nesmerkia, nekaltina nei kitų, nei savęs. Vertina laisvę, aplink nori matyti laisvus žmones, todėl juos sunku valdyti ar kontroliuoti.

Procesas šiame etape – paleidimas (visko). Gyvenimas yra patenkinamas, kad ir kaip viskas bevyktų. Nors su jais lengva, tačiau juos sunku įtraukti į vizijas, priežastis, nes jie  yra nuo visko atsiskyrę. Dievas yra – įgalinantis.

11) Energijos lygmuo Ryžtas (310)

Čia labai daug optimizmo. Būdamas ryžto būsenoje, asmuo yra atviras bet kam ir viskam – jie nėra susaistyti kažkieno nuomonės ar apribojimų. Pavyzdžiui, jis/ji gali imtis juodo darbo, jeigu negali gauti darbo kažkur kitur. Skirtumas tarp žemesnių lygio ir ryžto lygmens yra tas, kad čia norima padaryti dalykus gerai, vietoj to, kad tiesiog daryti (darymas dėl darymo). Čia greitai atsistatoma jeigu nesiseka, yra lengvas, lankstus ir atviras. Juos lengvai pasigauna sėkmė.

Čia aukšta savivertė ir savigarba, atjautumas ir jautrumas aplinkai ir pasauliui.

Procesas per kurį einama – ketinimas (padaryti viską). Gyvenimas yra – viltingas. Dievas yra – įkvepiantis. Šiame lygyje žmonėms itin sekasi karjera, naujų dalykų pradžia. Tada ateina klausimas ar jie teisingai panaudoja savo energiją.

12) Energijos lygmuo Priėmimas (350)

Šis taškas žymi antrą individo budimo (transformacija) fazę, kurioje jis/ji galutinai pabunda iš miegančios būsenos. Čia, asmuo suvokia, kad jis yra Kūrėjas ir savo gyvenimo šaltinis. Jis prisiima atsakomybę už savo gyvenimą, užuot delegavęs jį kitiems.

“Visi žemiau 200 lygmens esantys žmonės dažnai jaučiasi  bejėgiai ir regi save kaip nuo gyvenimo malonės priklausančias aukas, kai laimės ar problemų šaltiniu tampa „išorinis pasaulis“. Tačiau kylant aukštyn aiškėja, kad laimės būsena priklauso nuo tavo paties vidinės būsenos, širdies.” David R. Hawkins Power vs. Force

Jis/ji suvokia  šeimos, visuomenės, tautos, religijos, darbo socialinius konstruktus, sugeba įžvelgti supančius ribojančius įsitikinimus, požiūrius, sąlygotumus ir yra pajėgus/-ji kurti savo gyvenimą  virš ir už šių socialinių konstruktų. Čia dominuoja emocinė ramybė, prasiplečia pažinimo galimybės.

SKAITYTI PLAČIAU: Senovės lietuvių žynių išmintis. Lietuviška pasaulėžiūra

Gyvenimo priėmimo nereikėtų painioti su pasyvumu, nes pasyvumas yra vienas apatijos simptomų. Čia kalbame apie tokį priėmimą, kai „plaukiame“, neapsiribodami konkrečiai planais.  Dalykai matomi be iškraipymų ar klaidingų interpretacijų. Mūsų nebedalija konfliktai ar pažiūrų priešybės, mes suvokiame ir gerbiame žmonių teisių lygybę. Tai nereiškia, kad visi turi būti vienodi, priėmimas žmones sujungia, o ne skirsto.

Būdingas elgesys šiame lygyje bus priėmimas (vietoje atmetimo), ieškojimas sprendimų (vietoj vertinimo – gerai/blogai), ilgalaikė perspektyva (vietoj trumpalaikės), harmoningo gyvenimo siekis užuot neigus jį, siekimas augti ir tobulėti. Atleidimas yra dominuojanti emocija. Procesas per kurį einama – transcendencija ([lot. transcendens — peržengiantis). Gyvenimas yra – harmoningas. Dievas yra – gailestingas.

13) Energijos lygmuo Racionalumas (protas, prasmė) (400)

Čia viršų ima intelektualumas. Asmuo, prieš padarydamas išvadas, iki begalybės, detaliai analizuoja didžiulius kiekius informacijos. Tai mokslo ir filosofijos lygmuo. Tai vieta kurioje kalibruoja didieji pasaulio mąstytojai, išradėjai ir mokslininkai. Tai gali pereiti į perteklinį intelektualizavimą konceptuose ir teorijose. Kai kiekvienas teorija turi savo argumentus, čia pasiekiame „blokadą“, kai nebegalime išspręsti prieštaravimų.

Šioje sąmonės zonoje esantys žmonės pernelyg pasikliauja koncepcijomis ir teorijomis ir už jų nebemato pačios esmės.

SKAITYTI PLAČIAU: Kas Tu esi?

Racionalumas savaime nėra tiesos radimo įrankis. Jis sukuria milžiniškus dokumentų ir informacijos kiekius, tačiau nesugeba apibendrinti ir padaryti gilesnių išvadų. Efektyvus techniniame pasaulyje, kuriame dominuoja logika, paradoksalu, tačiau tai yra didžiulis barjeras pakeliui į aukštesnius sąmoningumo lygmenis. Šis lygmenį  pasak Hawkins,peržengia tik 4 procentai pasaulio gyventojų.

Gyvenimas yra – prasmingas. Dievas yra išmintingas.

14) Energijos lygmuo Meilė (500)

Tai reprezentuoja besąlygišką meilę – tyrą, nekintamą ir nuolatinę. Tai ką pasaulis vadina meile – tėra intensyvus emocingumas, apjungiantis fizinį potraukį, geismą, savininkiškumą, siekį kontroliuoti, priklausomybę ir erotizmą. Dažniausiai kylančią iš išdidumo (savininkiškumas ir noras kontroliuoti). Tai greit praeina ir nėra pastovu. Po šia “meile” dažnai slepiasi pyktis, pavydas ir net neapykanta. Tai nėra tikra meilė.

Meilė – egzistencinė būsena, ypatingas santykis su pasauliu, ji nėra intelektuali ir kyla iš širdies, o ne iš proto.

SKAITYTI PLAČIAU: Vydūnas: Tautos ir Žmonijos išlikimo raktas – žmoniškumas. Žmonijos Žmogus

Šiame evoliucijos lygmenyje dominuoja gebėjimas įžvelgti visa ko esmę ir akimirksniu intuityviai suvokti problemos visumą. Racionalumas (protas) tvarkosi su detalėmis, o meilė – su visuma. Tai sugebėjimas, dažnai priskiriamas intuicijos sričiai – tiesą suvokti akimirksniu ir be proto pagalbos. Procesas kurį pereinama – apreiškimas. Gyvenimas yra malonus. Nėra atskyrimo, baimės ar negatyvumo.  Dievas yra mylintis.

Tik 0,4 procento kada nors pasiekia besąlygiškos meilės lygmenį ties 540.

15) Energijos lygmuo Džiaugsmas (540)

Dominuojanti emocija – ramybė ir vidinis džiaugsmas. Tai vidinis džiaugsmas kylantis iš vidaus nei priklausantis nuo išorės sąlygų. Tai egzistencinė būsena.

Tai lygis kuriame prasideda šventųjų, dvasinių gydūnų ir smarkiai evoliucionavusių dvasinių mokinių sritis. Šiam energijos laukui būdinga milžiniška kantrybė ir ir pozityvus požiūris net ilgalaikių sunkumų akivaizdoje. Pasaulis – tobulas ir gražus. Skiriamasis bruožas – atjauta.

SKAITYTI PLAČIAU: Mokslas apie džiaugsmą

Šį lygį pasiekę žmonės sugeba daryti poveikį kitiems. Vienas iš požymių – spinduliuojančios akys. Norima tarnauti ne konkretiems žmonės, o visai žmonijai, visai gyvybei. Asmeninė valia susijungia su Dievo valia. Šiame lauke gali vykti reiškiniai, kuriuos paprastas žmogus gali vadinti stebuklais – tai šio energijos lauko galios išraiška.

Procesas – transfigūracija (pasikeitimas) – asmuo spinduliuoja.  Gyvenimas – išbaigtas. Dievas – viena. 

Į šią būseną gali pakliūti žmonės atsidūrę ant mirties slenksčio. Ši būsena turi transformuojančių galių.

16) Energijos lygmuo Ramybė (600)

Emocija – Ši būsena itin reta. Šiame lygmenyje, nebėra jokio skirtumo tarp stebėtojo ir objekto.  Jie susilieja ir tampa viena Esybe. Žmonės čia tampa dvasiniais mokytojais, didžiais genijais, dirbančiais žmonijos labui. Šiame lygmenyje peržengiamos įprastinės religinės struktūros ir pakeičiamos tyru dvasingumu, kuris ir yra visų religijų šaltinis.

Išskirtinis 600 lygmens bruožas yra atjauta –  ji įkvepia ir motyvuoja visus žmogaus veiksmus.

Pasaulio suvokimas šiame lygmenyje ir aukščiau tampa ypatingas: toks žmogus viską regi tarsi sulėtintai, viskas pakibę laike ir erdvėje, tačiau niekas nestovi vietoje, viskas gyva, viskas spinduliuoja ir vyksta nesibaigiantis evoliucijos šokis.

SKAITYTI PLAČIAU: Psichikos tipai. Nuo gyvulio iki Žmogaus

Lygmenyje nuo 600 iki 700 yra didieji dailės, muzikos ir architektūros darbai. Jie gali mus įkvėpti ir pakylėti nors kelioms akimirkoms iki šio lygmens būsenos. Procesas – nušvietimas. Gyvenimas – tobulas. Dievas – visa apimantis.

17) Energijos lygmuo Nušvitimas (700 -1000)

Emocija – nenusakoma, kitais žodžiais – neapsakoma. Tai žmonijos evoliucijos viršūnė. Tai didžiųjų Asmenybių lygmuo – jie davė pradžią dvasiniams modeliams, kuriais daugybė žmonių seka per amžius. Tai Didieji Įsikūnijimai – Viešpats Krišna, Viešpats Buda, Viešpats Jėzus. Visi jie susiję su dieviškumu. Tai labai galingo įkvėpimo lygmuo.

“Šios būtybės kuria energetinius atraktorių laukus, kurie paveikia visą žmoniją ir tas poveikis trunka ištisus amžius. Nebelieka individualaus savo Aš, patiriamas tapatumas su Visatine Sąmone, arba dieviškumu. Tokia transcendencija yra žmogaus sąmonės evoliucijos viršūnė.” David R. Hawkins Power vs. Force

Savasis  grįžta atgal į visatinį AŠ. Tai nedualumo, visiškos vienovės lygmuo.

Procesas – grynoji sąmonė. Gyvenimas – TIESIOG YRA. Dievas – PATS. Siekdami aukščiausio savo potencialo, apimančio visą mūsų gyvenimą, turime siekti aukščiausio įmanomo lygmens, t.y. nušvitimo.

Apie skaičius

Tai logaritminiai , o ne aritmetiniai skaičiai. Nedidelis kelių taškų „ūgtelėjimas“ gali reikšti didžiulius pokyčius.

Pavyzdžiui, 100 ir 105. Nors aritmetiškai tai tik +5 taškai, tačiau algoritmo sąlygomis +5 reiškia 100 000 (10^5) dydžio skirtumą!

Tai reiškia, kad jeigu jūs esate kaltės ar apatijos lygyje, pakėlę savo sąmonę +5 taškais jūs pasiekiate įspūdingo pasikeitimo ir pagerėjimo jumyse pačiuose ir jūsų gyvenime, o tam tikru mastu galima paveikti visą visuomenę.

Apie sąmonės lygius

1. Sąmonės lygis, kuriame jūs esate esamu momentu – yra visų sąmonės lygių kuriuose jūs operuojate vidurkis.

Asmuo paprastai vibruoja nusistovėjusiame sąmonės lygyje, kuris gali kisti keliais laipteliais aukštyn ar žemyn, priklausomai nuo situacijos. Kiekviena mintis, kiekvienas jausmas ir kiekvienas veiksmas kurį atliekate kiekvienoje situacijoje, kyla iš tam tikro sąmonės lygmens; visi jie gali būti susumuoti ir identifikuotas atitinkamas lygis, kuriame jūs esate.

Labai retai kas išlaiko tokią pat sąmonę ilgą laiko tarpą. Netgi tą pačią dieną jūs galite operuoti iš kelių skirtingų sąmonės būsenų.

Jūsų sąmonė yra nuolat stimuliuojama ir įtakojama. Tai ir situacijos į kurias jūs patenkate ir tam tikro tipo žmonės, su kuriais leidžiate laiką, jūsų aplinka ir taip toliau. Streso, spaudimo laikotarpiu, jūsų sąmonė gali šokinėti net per kelis lygius.

Priklausomai nuo to kaip asmuo susidoroja su stresu, jo sąmonės lygmuo po slėgio gali šoktelti ir į aukštesnį laiptelį.

“Tam tikroje gyvenimo sferoje žmogus gali funkcionuoti viename lygmenyje ir visai kitame – kitoje gyvenimo srityje. Bendras žmogaus sąmoningumo lygmuo yra visų šių skirtingų lygmenų sąveikos rezultatas.” 

2. Jūs galite judėti įvairiais sąmonės lygiais

Esamas sąmonės lygis neapibrėžia kokia jūsų sąmonė bus ateityje. Ji yra atvira pokyčiams; ji nėra statiška. Kiekvienas žmogus gali judėti skirtingais lygiais, priklausomai nuo to kaip jis/ji (pasirinks) vystyti savo sąmoningumą.

3. Jėgos ir Galios lygių skirtumas

200 –asis lygmuo yra kritinis taškas, atidalijantis jėgos (arba melo) ir galios (tiesos) sritis.

Hawkinsas segmentuoja sąmonę į dvi pagrindines kategorijas – viena yra remiama Jėga (<200), kita Galia (>200). Žmonės esantys jėgos dažnyje vibruoja baime grįstas emocijas. Jie yra labiau linkę kontroliuoti kitus ir save (priespauda, jėga, prievarta, manipuliavimas, smurtas) norėdami pasiekti savo norimų rezultatų. Pavyzdžiui, nusikaltimai, karas, tam tikra valstybinė politika, užgauliojimas, autoritarinis lyderystės/vaikų auklėjimo stilius.

SKAITYTI PLAČIAU: 6 Žmonijos valdymo būdai arba Koščėjaus mirtis

Žmonės esantys galios zonoje (meilė, empatija, supratimas) vibruoja meile grįstomis emocijomis. Jie susiderina su esamu dabarties momentu ir Visata, tokiu būdu siekdami savo norimų rezultatų.

Kai tik jėga susitinka su galia, ji neišvengiamai laimi. Pavyzdys Mahatmos Gandi (760) ir Britanijos kolonijinės imperijos (175) pozicijų susidūrimas.

“Galia visada kyla iš prasmės ir yra susijusi su gyvybės palaikymu. Galia yra susijusi su tauriausiomis ir kilniausiomis žmogaus savybėmis, o jėga – su žemiausiomis. Jėga susijusi su dalimis, galia –  su visuma. Jėga visada nusileidžia galiai – pagal fundamentalius fizikos dėsnius taip ir turi būti. Jėga automatiškai sukuria atoveiksmį, o galia ramiai stovi. Ji tarsi statinis laukas. It gravitacija, kuri yra statiška, nejudanti, tačiau verčia judėti visus objektus.
<…>
Jėga nuolat kovoja, prieš ką nors juda, o galia lieka rami, ji nekovoja. Jėgai nuolat reikia energijos, ji nuolat vartoja, o galia tobula savaime, jai nieko nereikia – priešingai ji skleidžia gyvenimo energiją ir palaiko. Galia tai atjauta ir pozityvi jausena, jėga – kritika, smerkimas, neigiami jausmai. Jėga gali suteikti pasitenkinimą, tačiau džiaugsmą atneša tik galia.
<…>
Galia kyla iš sąmonės, o jėgos šaknys yra materialiame pasaulyje. Vienas jėgai būdingų bruožų yra arogancija ir pompastika, o galiai būdingas kuklumas, jinai nesididžiuoja. Jėga poliarizuoja, skaldo ir dalija, todėl silpnėja, o galia vienija ir stiprėja. 

Galia traukia, o jėga atstumia. Galia tarnauja kitiems, o jėga yra savanaudiška. Jėga yra ribota, o galia beribė. Galios pasaulyje svarbiausia – laisvė ir visų bendra nauda. 

Išskirtinis jėgos politikos bruožas yra tas, kad ji nepajėgia toleruoti kitokios nuomonės.
<…>
Visi Didieji Mokytojai žmonijos istorijoje iš esmės mokė tik vieno dalyko: atsisakyti jėgos ir susieti su galia.”

Galios ir Jėgos pavyzdžiai:

Galia (<200) Jėga  (>200)
Gausus Besaikis
Labdaringas Išlaidus
Atjautus Gailintis
Globalus Lokalus
Apgalvojantis Išskaičiuojantis
Dorybingas Pamokslaujantis
Įvertinantis Vertinantis
Vedantis Verčiantis
Teisingas Baudžiantis
Paslaugus Besikišantis
Pastabus Įtarus
Patriotiškas Nacionalistiškas
Taupus Šykštus ir t.t.

4. Kiekvienas lygis gali būti naudingas/žalingas jums, priklausomai nuo to lygio kuriame jūs esate

Pavyzdžiui, baimės lygis (100) atrodytų visai nepageidautinas tiems kurie yra norų, troškimų lygmeny (125). Tačiau jeigu jūs esate kaltės būsenoje (30), būti tarp žmonių, kurie vibruoja baimėje (100) jums gali būti visai naudinga, nes gali jus kilstelėti kiek aukščiau. Paprastai yra geriau būti su tais žmonėmis, kurie operuoja aukštesnėse sąmonės būsenose nei jūs pats (gerokai aukščiau), nes taip jūsų energijai geriau rezonuoti su jų. Kai žmonės yra pernelyg nutolę nuo jūsų savo energija, tai gali sukelti abejingumą ir susvetimėjimą.

Tuo pačiu, kuo aukščiau jūs kylate, tampa akivaizdu, kokie apribojantys yra žemesnieji lygmenys. Pavyzdžiui, jeigu jūs esate Išdidumo lygyje (175) į žmones esančius Gėdos/Kaltės/Apatijos/Sielvarto/Baimės/Pykčio lygyje jūs žiūrėsite iš aukšto. O būdami Priėmimas (350) būsenoje, jūs suvoksite kaip Išdidumo/Drąsos/Neutralumo/Ryžto būsenos gali riboti kitus.

5. Drąsos ir Priėmimo būsenose, pasaulio patyrime Jūs padarysite didžiulį šuolį

Bet koks sąmonės augimas ženkliai keičia jūsų patyrimus.  Tačiau yra keli lygiai, kuriuose šuolis yra tikrai ypatingas. Pirma, tai yra Drąsa, kuri atskiria Jėgos lygius (<200), nuo Galios lygių (>200). Tai pirmoji pabudimo iš miego  stadija. Antroji yra Priėmimas, kuriame Jūs atpažįstate, kad tai jūs esate sąmoningas savo gyvenimo ir viso kas jame yra Kūrėjas. Tai taškas – transformacija, kuriame jūs galutinai pabundate iš  vaikščiojančio „zombio“, aukos būsenos.

Žemiau 200 esančiuose lygmenyse varomoji jėga yra išlikimas, nors pačioje skalės apačioje – beviltiškumo ir depresijos zonoje – stinga net ir šio motyvo.

Pasiekus baimės ir pykčio lygmenis – vyrauja egocentriški impulsai, pasiekus išdidumo lygmenį (175) šie impulsai gali išsiplėsti ir apimti kitų žmonių išgyvenimą, tačiau tik pasiekus drąsos lygį (200) , kitų žmonių gerovė žmogui ima darytis svarbesnė.

Kai pasiekia 500 ribą, kitų žmonių laimė tampa jo esminiu veiklos motyvu. Nuo 700-1000 gyvenimas skiriamas visai žmonijai gelbėti.

Kur šiandien yra pasaulis?

Pabandykite atspėti kur šiandien yra pasaulis? Kokioje būklėje yra kolektyvinė žmonijos sąmonė? 100, 200, 300, 400, 500?

Kai Hawkinsas rašė šią knygą, jo nuomone kolektyvinė sąmonė kalibruoja drąsos lygyje (207). Kadangi žmonijos sąmonė augo tik +5 taškais kiekviename amžiuje, 207 gali būti tebėra tas skaičius ir šiandieną.

SKAITYTI PLAČIAU: Senovės Majų kalendorius žymi naują Žmonijos sąmonės evoliucijos etapą. 13 baktunų

Tačiau tai nereiškia, kad didžioji pasaulio dalis yra drąsos lygyje – 85 proc. pasaulio kalibruoja žemiau drąsos (200). Žemesnius masių sluoksnius balansuoja keli individai (atsiminkite tie skaičiai nėra aritmetiškai, o logaritmiški), kurie susumavus vidurkį ir leidžia gauti tokius skaičius (207). Užtenka kelių aukštos sąmonės lyderių žemėje, kad jie sugebėtų pakelti bendrą sąmonės lygį, tokiais buvo Jėzus, Buda, Gandi ir taip toliau. Iki to žmonių sąmonė buvo kritusi 190 ir žemiau daugelį šimtmečių.

Kodėl skaičius yra toks žemas? Apsidairykite aplink, kas vyksta pasaulyje ir atsakymas bus akivaizdus.

SKAITYTI PLAČIAU: Šamanės pamokos apie Didžiuosius pokyčius Žemėje ir Žmonijoje

“Esama ir priešingo reiškinio, kai keletas ypač negatyvių individų numuša žemyn ištisų visuomenių sąmoningumo vidurkį. Tokių įvykių istorijoje gausu. Kineziologiniai testavimai rodo, kad už 72 procentus visų visuomenės problemų yra atsakingi vos 2,6 procento žmonių, kurių sąmonės lygis yra labai žemas.”

1. Daugiau nei 80 proc. žmonijos gyvena skurde.

Į tai įeina visos trečio pasaulio šalys, karas ir netekčių paliestos zonos. Dauguma žmonių yra įkalinti Apatijos (50) būsenoje. Pačioje skalės apačioje esantys energetiniai laukai dažniausiai vyrauja ten, kur žmonės gyvena ties išlikimo riba. Jiems trūksta maisto, drabužių, didelis neraštingumas, kūdikių mirtingumas, paplitę ligos, neišvystyti socialiniai santykiai. Tai akmens amžiaus gentinės kultūros lygmuo, beveik gyvuliška egzistencija.

2. Religiniai mokymai ir institucijos drastiškai nužemino žmonijos sąmonę, nes įvairūs vadovai, lyderiai manipuliavo religija siekdami savaudiškų tikslų

Originalūs Jėzaus, Budos ir Krišnos mokymai kalibravo 1 000. Šiandien Budizmo mokymai per kelis šimtmečius krito (vidurkis) 900+, Induizmas – 850, Krikščionybė 750 ar net 500 priklausomai nuo šakos; karinis Islamo fundamentalizmas – 130 (Norai). Tam, kad išlaikyti savo pasekėjus, daugelis religinių lyderių mokymus nužemina iki Kaltės (30) ir Baimės (100) grindžiamų mokymų pasekėjams.

SKAITYTI PLAČIAU: Apie Religijos funkciją, Tikėjimą ir Tikėjimo krizę

3. Išsivysčiusiose šalyse, visuomenė yra įkalinta Baimės (100) , Norų (125) ir Išdidumo (175) būsenose

Baimė apima – atstūmimo, nesėkmės, netekties, nežinomybės baimę. Troškimai – tai nepasotinamumas siekiant materialių turtų (turto ir daiktų), statuso, valdžios, meilės. Išdidumo (puikybės) šaknys slypi pasaulėžiūros dualume – tai elitizmas, konkurencija, nacionalizmas, rasinio pranašumo jausmas, priklausymas tam tikrai grupei, religijai, taipogi prisirišimas prie statuso, turto, daiktų. Tai yra dominuojančios sąmonės būsenos mūsų visuomenėje.

4. Individas ir kolektyvinė sąmonė. Svarbiausia kokybė, o ne kiekis

Visa kas nutinka visatoje paveikia kolektyvinę žmonijos, o kartu ir individo sąmonę. Minties energija yra pamatuojama. Kuo aukštesnis sąmonės lygis tuo galingesnė minties energija. Yra labai didelis skirtumas tarp baimės (100) ir meilės (500) padiktuotų minčių.
Nors tik 15 procentų pasaulio yra peržengę 200 sąmoningumo lygmenį, kolektyvinė jos galia atsveria likusius 85 procentus, kurie skendi žemesniuose lygmenyse.

Kadangi skalė yra logaritmiška, tai vienas individas pasiekęs 1000 ribą gali atsverti (neutralizuoti) visą žmoniją negatyvą. Be asmenybių atsvaros žmonija susinaikintų, t.y. ją sunaikintų jos negatyvumas. Baimės ir meilės minčių skirtumas yra toks didžiulis, jog net sunku suvokti. Kelios, gilia meile persmelktos mintys gali neutralizuoti daugybę negatyvių minčių. Galingiausia (aukščiausia energija) visada laimi.

“Aukščiausia energija visada laimi. Tai yra Visatos raktas. Taip surėdyta visa sistema. Aukščiausia energija visada laimi. Ir mes žinome, tai faktas, kad MEILĖ yra aukščiausia energija, tai yra įrodyta moksliškai. Meilės energija yra aukščiausia energija mūsų planetoje. Kai Žemė kels savo vibracijas, žmogus kels jas taip pat. Jeigu esi tikrai blogas žmogus, velnias, o aš nemanau, kad yra daug tokių blogų žmonių, yra prievartautojai, žudikai, tie, kurie prarado polinkį gerumui…ar gali žemos vibracijos energija išgyventi energijoje, kuri vibruoja žymiai aukščiau? Ne, negali. Reiškia, jie nebegalės čia būti.” (Mažoji senolė Kiesha Crowther)

Pasak Hawkinso 1 individas pasiekęs 700 lygmenį atsveria 70 milijonų individų, esančių žemiau 200 lygmens, individas pasiekęs 600 lygmenį atsveria 10 milijonų individų, esančių žemiau 200 lygmens, 1 individas, pasiekęs 500 atsveria 750 000, pasiekęs 400 – atsveria 400 000, pasiekęs 300 – atsveria 90 000, 12 individų pasiekę 700 yra lygūs Avatarui (įkūnijusiai dievybei), kurio sąmonės lygmuo 1000.

Svarbiausias, pirmas žingsnis kiekvienam individui yra peržengti 200 ribą, joje mes užčiuopiame galią, o nuo 350 mes jau galime spręsti socialines problemas.

5. Masinė žiniasklaida, televizija nuolat kalibruoja ir laiko visuomenę – puikybės, troškimų, baimės ir net žemesnėse būsenose.

Galime peržiūrėti keletą iš jų. Holivudo filmai (iš Hawkins paskaitos):

Filmai:

Kristaus kančia: 190 (Puikybė)
Godzila: 180 (Puikybė)
Krikštatėvis: 155 (Pyktis)
Matrica: 150 (Pyktis)
Amerikos grožybės:  140 (Pyktis)
Terminatorius: 125 (Troškimai)
Avinėlių tylėjimas: 45 (Apatija)

Lietuvoje ir pasaulyje masinės žiniasklaidos priemonės, televizija (tai, visų pirma, ne informavimo, o  masių valdymo priemonės) – vibruoja žemiau 200 lygio lygmens – taip įkalindamos masių sąmonę baimėje, apatijoje, pyktyje ir žemesniuose troškimuose.

SKAITYTI PLAČIAU: Kodėl miesto žmonėmis lengviau manipuliuoti

Lietuvoje. TV laidos (vibruoja nuo – iki):

Panorama, LNK, TV3 žinios –  Kaltė (30) – Pyktis (150)
Nuo …Iki – Noras (125) – Puikybė (175)
Prieš srovę –  Kaltė (30) – Baimė (100),
Kakadu – Baimė (100) – Išdidumas (175)
Moterys meluoja geriau – Baimė (100) – Išdidumas (180)
Šok su manim – Noras (125) – Puikybė (175)

Žurnalai ir internetiniai portalai: (visi žemiau nei 200)

Žmonės: Noras (125) – Puikybė (180)
Lietuvos rytas: Kaltė (30) – Pyktis (150)
Delfi:  Baimė (100)
15 min: Baimė (100)

Kokiame sąmonės lygyje tu esi? 

Kokiame sąmonės lygyje esi? Kokiame lygyje tavo mintys ir veiksmai dominuoja kiekvieną dieną?

Atsimink – kiekviena mintis, kiekvienas jausmas ir veiksmas kyla iš tos sąmonės, kurioje esi. Kai keičiasi tavo sąmonė, keičiasi mintys ir požiūris į pasaulį.

“Tiesa, yra dar viena kategorija žmonių, kurie negali atlikti kineziologinio testo. Tai – ateistai. Taip tikriausiai yra dėlto, kad ateizmas, kaip pasaulėžiūra, kalibruojamas žemiau kaip 200-ojo lygmens. Tiesos, ar Dieviškumo sferos, neigimas karmiškai atima iš žmogaus privilegiją naudotis tiesos paieškų metodais.

Tiesa priklauso kitai plotmei nei logika ir racionalus protas. Tiesos nereikia įrodinėti, o tai, kas yra įrodoma, kalibruojama tiktai tarp 400 ir 499. Pats kineziologijos metodas yra pasiekęs 600 lygį, o tai yra linijinės ir nelinijinės tikrovės riba.”

Šaltiniai:

Celestine Chua. Map of Consciousness. A Powerful Framework For Your Personal Growth

David R. Hawkins Power vs. Force

power and force

David Hawkins publishing | Dr Hawkins Publications

Jau ir lietuviškai GALIA IR JĖGA. David R. Hawkins, M.D., Ph.D.

Kaip pakelti savo vibracijas ir dažnį (video)